PPD

12 ekoloških zapovesti i dečje ekološke zapovesti

1_3JSWRQce[1]

Ekološke zapovesti kojih se treba pridržavati za što čistiju životnu sredinu

1. Ne očekuj od prirode više nego što si joj dao, (priroda);
2. Zaštiti planetu ovu,drugu nemamo niti ćemo dobiti novu, (planeta);
3. Brini o vazduhu pre nego što ga ugledaš, (vazduh);
4. Koristi izvor tako da možemo vodu piti i na rečnom ušću, (voda);
5. Znaj da zemlja caruje samo kada um caruje, (zemlja);
6. Seti se da je život drveta zalog za drvo života, (biljke);
7. Ne dozvoli da ptice selice sutra odustanu od povratka ka jugu, (životinje);
8. Uračunaj cenu očuvanja prirode u cenu svakog proizvoda, (tehnologija);
9. Ne traži rupu u zakonima prirode, (energija);
10. Misli više o otpadu da ne završimo na njemu, (otpad);
11. Gradeći ne otimaj,već deli sa prirodom, (razvoj);
12. Čuvaj životnu sredinu da bi smo izbegli kraj, (čovek);

 

 

Ekološke zapovesti za najmlađe

1. Papir upotrebljavajte mudro, sa obe strane pišite.

Zašto? Papir se pravi od drveta. Ako štedimo papir, manje će stabala drveća biti posečeno, priroda će ostati bogata i zdrava.

2. Izvore i reke zaštitite. Kada ste na plaži održavajte je čistom.

Zašto? Voda je, pored vazduha, osnovni izvor života. Sve je manje čiste vode za piće. Zbog toga je važno, gde god možemo da, zaštitimo izvore vode i da vodu štedimo.

3. Energiju štedite. Kad god je moguće isključite svetlo.

Zašto? Osim energije proizvedene u hidrocentralama, svi ostali poizvođači zagađuju prirodu. Da bi smo imali energiju treba je štedeti.

4. Za odlaganje otpada koristite stare kese.

Zašto? Stare kese bi ionako otišle u otpad. Zato ih je bolje upotrebiti za odlaganje ostalog otpada. 5. Starijima preporučite da ne kupuju predmete od krzna, kože, reptila, slonovače i kornjačinog oklopa

. Zašto? Da bi došli do krzna, kože i kostiju, odrasli ubijaju žuvotinje i tako narušavaju živi svet. Pojedine vrste je čovek istrebio. To nije lepo, tako se narušava priroda.

6. Vodu štedite. Ako primetite da česma curi ili oštećenu cev,zamolite starije da to poprave.

Zašto? Voda je izvor života. Važno je da i deca o tome vode računa. Svaka kap vode je dragocena.

7. Brinite o drveću. Nova stabla sadite, a oštećena lečite.

Zašto? Drveća su pluća naselja, fabrike kiseonika.

8. Pešačite ili upotrebljavajte javni prevoz. Roditeljima recite da što manje koriste automobil.

Zašto? Pešačenjem i bavljenjem sportom stiče se kondicija, neophodna za razvoj i zdravlje. Da bi vazduh bio manje zagađen, potrebno je da se smanji količina izduvnih gasova iz automobila.

9. O planeti Zemlji čitajte i učite.Sa prijateljima znanje razmenite.

Zašto? Nova saznanja o planeti nas oplemenjuju i dovode u bliskiju vezu sa prirodom. Nemojte biti sebični i znanja zadržavati samo za sebe. Ako drugome otkrijemo naša znanja o prirodi življenja i drugi će to isto učiniti prema nama.

10. Osnujte svoj klub ljubitelja prirode, pozovite drugare i zajedno očistite deo kraja u kome živite.

Zašto? Klubovi ljubitelja prirode omogućavaju nam nova saznanja, druženja, putovanja, obilazak planina i prirodnih bogatstava. Malo možemo da postignemo ako radimo sami, zajedno smo jači.

IZVOR

PPD

Ekološki bonton – 12 pravila za lepo ponašanje…

2.6.14. - 1

 

12 pravila za lepo ponašanje u prirodi i okolini, u našoj životnoj sredini

 

1. Smeće bacaj u kantu ili kontejner i, ako si u mogućnosti papir, staklo i metal odloži u za to predviđene kontejnere! Tako ćeš omogućiti njihovu ponovnu upotrebu i smanjiti količinu otpada.

2. Dok si u kolima, ne bacaj smeće i pikavce kroz prozor nego ga skupi i odloži u kantu po izlasku iz kola.

3. Žvaku ne bacaj na ulicu nego stavi u papirić pa baci u kantu! Pored toga što eliminišeš lošu naviku, smanjuješ i ružnoću naših ulica koje su već prepune zalepljenih žvakaćih guma.

4. Ako već moraš da pušiš, nemoj to da radiš u zatvorenim prostorijama da ne bi smetao onima koji ne puše, a pikavac obavezno baci u kantu za smeće, a ne na ulicu! Prošetaj ulicom bilo kog grada u Evropi, videćeš da su one besprekorno čiste.

5. Kad ideš u kupovinu ne uzimaj plastične kese nego nosi platnenu torbu. Plastične kese uglavnom završe na krošnjama drveća ili deponijama, a vreme potrebno da se razloži jedna kesa iznosi i oko milion godina.

6. Namirnice kupuj sveže i bez ambalaže. Time smanjuješ količinu ambalažnog otpada koga je sve više. Ako već kupiš proizvode zapakovane u ambalaži, trudi se da to budu što veća pakovanja robe sa što manje ambalaže, a plastičnu ambalažu i konzerve odnesi na mesta za njihov otkup. Ovi materijali se prirodno razlažu dosta dugo s toga njihovo gomilanje u prirodi predstavlja ozbiljan problem.

7. Iskoristi obe strane papira (za pisanje, štampanje) pre nego što se odlučiš da ga baciš. Za proizvodnju jedne tone papira potrebno je poseći dva stabla utrošiti 240 000 litara vode i 4.700 kilovati! Od starih novina i drugog neplastificiranog papira lako se pravi reciklirani papir pri čemu je ušteda energije oko 70 odsto. Na ovaj način štediš naše šume, vodu i struju.

8. Gasi svetla i izbegavaj „stand by“. Uređaji na „stand by“ troše čak i do 70 odsto energije. Kada ih ne koristite, isključite ih iz struje. Kupuj štedljive fluorescentne sijalice. Traju 15 puta duže od običnih i troše četvrtinu manje struje da bi dale istu količinu svetla. Tako štediš novac (a i našu planetu).

9. Kada pereš veš ili sudove, prvo napuni mašinu. Uključuj kraće programe i peri po jeftinoj struji. Ekonomično koristi deterdžente. Oni sadrže materije koje zagađuju naše vodotokove i ugrožavaju opstanak živih organizama.

10. Trudi se da što više ideš peške ili biciklom. Ako već moraš da ideš automobilom, koristi vozila na ekološka goriva – plin i ekodizel – i ponudi se da povezeš komšije ili prijatelje. Sagorevanjem goriva oslobađa se oko 2,5 kilograma ugljen-dioksida po litri goriva i doprinosiš povećanju efekta staklene bašte, odnosno klimatskih promena. Posebno, ne koristi olovni benzin, zbog uticaja produkata sagorevanja na zdravlje.

11. Ako imaš baštu organski otpad kompostiraj! Kompostiranje je proces u kome dolazi do razgradnje vlažne, čvrste organske materije pomoću mikroorganizama i pod kontrolisanim uslovima. Ovako pored manje količine smeća koje ćeš baciti u kontejner dobijaš i plodno đubrivo kojim možeš pospešiti rast biljaka.

12. Zasadi drvo! Drveća su pluća naše planete, ona vezuju ugljen-dioksid, proizvode kiseonik i utiču na smanjenje buke koja predstavlja veliki problem gradskih ulica.

Budite zdravi, veseli, volite ljude oko sebe i čuvajte svoju okolinu!

IZVOR