Mape uma

Ocenjivanje učenika kroz mape uma

 

Često svoje učenike ocenjujem kroz mape uma koje su sami napravili. Nedavno se na mrežama postavilo pitanje da li je ispravno oceniti učenika kroz mapu i kako to učiniti. Osim što to činim kroz čitanje mape, naišla sam na potvrdu da je osim čitanja mape moguće primeniti i dodatne elemente u ocenjivanju.

Ovakav koncept ocenjivanja je razradila Kristina Hogan (Christine Hogan), direktor Škole za menadžment Tehnološkog univerziteta Curtin u Perlu, Australija. Ona je razvila šemu za ocenjivanje.