MATEMATIKA

Globalni matematički projekat / GMP

Džejms Tejton je pokretač Globalnog matematičkog pokreta – Tačke koje eksplodiraju.

Njegova zamisao je da se milon nastavnika sa savojim učenicima tokom sedam dana u oktobru od 10.10. 2017 do 17.10. 2017. pridruže ovom projektu i tako na jedinstven način saznaju šta su Tačke koje eksplodiraju. U video lekciji DŽ. Tejton objašnjava šta su tačke koje eksplodiraju i kako je došao do te zanimljive ideje.

Detalje i lekcije o Exploding dots možete naći na njihovom YouTube kanalu.

Takođe, možete se pridružiti projektu putem sajta Global Math Week

 

Tekstovi

19 smislenih pitanja koja treba postaviti učitelju svog deteta

Povratak u školu obično se fokusira na nastavnike i učenike, a  ove dve grupe imaju najveće radno opterećenje ispred sebe.
Ali za đake, krajnji sistem podrške nije stručni nastavnik, već informisana i podržavajuća porodica. Jedan od najznačajnijih izazova sa kojim se suočava  formalno obrazovanje u Sjedinjenim Državama /a i kod nas u Srbiji/ je razlika između škole i porodice. Što je porodica više informisana, to će se neprimetnije povezati sa mnogim drugim edu-konstruktima, od vannastavnih aktivnosti i tutorstva do programa čitanja i školskim događajima.

Iako škole (nadam se) rade na tome da usavršavaju načine kojima učenici uče, mnogi roditelji moraju da koriste samo ono što im je na raspolaganju na internetu. On što se može pronaći Googlanjem je najčešće površno ili potpuno nepovezao sa načinom učenja. Neka uobičajena pitanja koji se savetuju roditeljima:

„Pitajte  ih šta su danas radili.“
„Pomozite im sa domaćim zadatkom.“
„Pomozite im sa anksioznošću odvajanja.“
„Razgovarajte s njima o njihovim borbama.“
„Dajte im mentora.“

Ali, ovakve vrste aktuelnih interakcija nisu uvek dovoljne, niti uopšte ne mogu da stvore transparentnost između škole i porodice.

Dakle, u potrazi za tom transparentnošću, u nastavku su nekoliko pitanja da biste bolje razjasnili šta se dešava u učionici, a zatim vam pomažu da odlučite o ne-površnim akcijama koje možete preduzeti kod kuće kako biste zaista podržali učenje vašeg deteta. Mnoga pitanja mogu izgledati malo direktna, ali ne verujem da bi  jednog učitelja uvredila. Zapravo, većina mojih kolega bi verovatno  pozdravila ovu vrstu dodatnog kapaciteta koje bi mogle dovesti do ovakvih pitanja. Mnoga od ovih pitanja retko su predmet interakcije između roditelja i nastavnika, ali – pa, to je neka poenta.
19 pitanja učitelju vašeg deteta na koja  bi verovatno voleo da odgovori:

 1.Koje standarde koristite i šta treba da znam o njima?
    2. Kako ćete reagovati ako ili kada se moje dete sukobi u razredu?
    3.Koje su najvažnije i složene (sadržajne) ideje koje moje dete treba da razume do kraja godine?
    4. Da li se fokusirate na snage ili slabosti deteta?
    5.Kako se kreativnost i inovativno razmišljanje koriste svakodnevno u Vašoj učionici?
    6.Kako se kritičko razmišljanje koristi svakodnevno u Vašoj učionici?
    7.Kako je kreiran sistem ocenjivanja da promoviše učenje, a da se ne bazira na jednostavnom merenju?
     8. Šta mogu učiniti da podržim pismenost u mom domu?
     9. Koja pitanja svakodnevno postavljate  deci u Vašem odeljenju?
    10.Kako je učenje personalizovano u Vašoj učionici? U školi?
   11. Kako merite  napredak u učenju?
   12. Koje su najčešće instrukcijske ili strategije učenja koje ćete koristiti ove godine?
   13. Koje modele učenja koristite (npr. učenje zasnovano na projektu, mobilno učenje, učenje zasnovano na igri, itd.), i šta Vi vidite kao primarne prednosti tog pristupa?
  14.  Koji su najbolji školski ili okružni resursi koje treba da razmotrimo za korišćenje kao porodica za podršku našem detetu u učionici?
   15. Da li postoji tehnologija koju biste preporučili da Vam pomogne da podržite moje dete u samostalnom učenju?
   16. Koje su najčešće barijere koje vidite u napredovanju u Vašoj učionici?
   17. Kako se obrazovanje menja?
  18.  Kako vidite ulogu nastavnika u procesu učenja?
   19. Šta ja ne pitam, ali treba da znam?

A kada dobijete interesantne ili iznenađujuće odgovore na ova pitanja, molimo Vas da ih podelite u komentarima.

Izvor: https://www.edutopia.org/