MATEMATIKA

Prethodnik i sledbenik-interaktivna matematička igra u GeoGebri

 

prethodnik-i-sl-slika

 

Ova interaktivna igrica nastala je kao nastavak već kreirane igrice ali je sada urađena u GeoGebri kako bi čas bio još interesantniji.

 

Kako je značaj didaktičkih igara veliki u učenju naročito u mlađim razredima jer se njihova lantentna iskustva  sistematizuju u sređena znanja, a ovu igru je lako primeniti u toku časa, ja sam je koristeći GeoGebru obogatila time što sam napravila kraću igricu gde oni sami uptrebom računara ili uz moju pomoć mogu da se igraju i postavljaju pitanja jedni drugima.

Opis interaktivne igre u GeoGebri

Na slici se nalaze tri deteta koja se pomoću klizača kreću po brojnoj osi. To znači da igru mogu da igraju tri učenika tako što svaki od njih predstavlja jedan lik iz igrice. Moderator igice koji upravlja klizačima mogu biti učenici ili nastavnik.

Na početku igre deca imaju statičan položaj. Kasnije tokom igre ona menjaju svoj položaj i tako ostalim učesnicima u igri postavljaju pitanja i otežavaju rešavanje. Jedan od načina za igranje ove igrice bi izgledao ovako:

Ana se nalazi na broju 25 i pita  ili Mašu ili Maju:

,,Ako sam ja broj 25, ko je moj prethodnik a ko sledbenik?

Na pitanje odgovara jedan od njih ili oboje tako što jedano kaže ko je prethodnik a drugo ko je sledbenik.

Putem klizača Lazar menja svoj položaj i staje iza Ane na broj 16 i pita Mašu:

,,Ako sam ja Ani sledbenik a ona se nalazi na broju 15, koji sam ja broj?“

Maša treba da odgovori da je on broj 16.

Sada klizačem Anu dovesti u položaj ispred Maje koja stoji na broju 3.

Maja: ,,Nemoj da staješ ispred mene, ne smetaj!“

Ana: ,,Moram, jer ja sam tvoj prethodnik…čik pogodi koji sam broj?“

Maja treba da odgovori da je ona broj 2 jer je za jedan manji od nje.

Sara: ,,Ja ću vam dati zadatak. Majo, ako sam ja broj petnaest, koliko brojeva moraš da pređeš da bi postal moj prethodnik, a ti Ana, koliko brojeva moraš da se vratiš unazad da bi bila moj sledbenik.?“

Ovako učenici mogu da vežbaju i da sami postavljaju zadatke koje će rešavati njihovi drugovi.

Pomerajući klizače njih tri dovodimo uvek u novi položaj i time formiramo novi odnos među njima što ovoj igrici daje više mogućnosti.

Igricu možemo preneti za igranje i u ostalim razredima tako što nam brojevi mogu pretstavljati desetice, stotice i hiljade tako da nam može poslužiti i za njihovo upoređivanje putem brojne poluprave.

Igra se takođe može primeniti na odnose među predmetima, pa se njenom primenom može vežbati odnos levo-desno…tako što Maja, Sara i Ana međusobno menjaju položaj i neprestano pitaju gde se nalazim. Jedna od njih treba da odgovori levo ili desno od mene.

Prvu verziju ove igrice pogledajte ovde

Ovo je igrica u GeoGebri