Tekstovi

Образовање за права детета – приручници

944646_548272755243338_1288819253_n

 

…приручник користимо и да оснажимо ученичке парламенте за заступање права детета у својим школама, на покретање конкретних акција за остваривање права детета у школи или локалној заједници. Будући да је овакав тип образовања могућ и потребан и на старијим узрастима погодан је и за рад са ученицима средњих школа, омладинских група, а могу га користити и организације и институције које се баве или организују сличне програме за децу и младе.

Prirucnik za rad sa DECOM o pravima deteta

Приручник је настао на основу до сада већ примењиваних акредитованих програма образовања који су од стране професионалаца процењени као веома корисни инструменти за рад и као такви дали позитивне резултате у пракси. Претежни део програма чине материјали и радионице које су развили стручњаци из Ужичког центра за права детета и Центра за права детета.За потребе припреме приручника ови материјали су модификовани ради примене у образовном систему, и обогаћени новим садржајима који одговарају на потребе и изазове у процесу образовања професионалаца у области права детета.

 

Prirucnik za obuku ZAPOSLENIH o pravima deteta u obrazovanju

Брошура је првенствено намењена деци старијих разреда основне школе и средњошколцима, родитељима деце, али и наставницима, ради лакшег препознавања и остваривања права. Мислим да може бити користан и свима онима који раде са децом и којима се деца могу обратити ради помоћи и подршке у току образовања. Идеја је да информације буду кратке јер је сврха прилога да буде практично средство у свакодневим ситуацијама у којима се деца могу наћи у школи.

Kratak vodic kroz PD

Извор

IOP

Uputstvo za izradu nastavnog materijala u skladu sa principom univerzalnog dizajna

1385146_548260511911229_914905365_n

Grupa za socijalnu inkluziju je u saradnji sa Timom za socijalno uključivanje i smanjenje siromaštva i ŠOSO „Milan Petrović“ iz Novog Sada izradila publikaciju – Uputstvo za izradu nastavnog materijala u skladu sa principom univerzalnog dizajna.

Prvi deo Opšte instrukcije za pripremu tekstualnog, vizuelnog i zvučnog nastavnog materijala predstavlja uputstvo za kreiranje elektronskih nastavnih materijala.

Drugi deo Preporuke za prilagođavanje materijala u digitalnom formatu u cilju obezbeđivanja pristupačnostinastao je iz težnje za uvažavanjem raznolikosti potreba deteta/učenika.

uputstvo_za_izradu_nastavnog_materijala_univerzalni_dizajn-1

Izvor