Tekstovi

Iskustveno učenje – prikaz tehnike kreativnog učenja

cat_reading_the_news_487102

 

ULOGA UČITELJA U PROCESU ISKUSTVENOG UČENJA
 
,,Uloga uĉitelja u iskustvenom uĉenju je specifiĉna, njegov zadatak nije da „sipa“ znanje u deĉje glave, već da inspiriše decu na istraživaĉki odnos prema uĉenju i životu i da ih pažljivo vodi do vlastitih sazanja. Vođstvo u ovom smislu podrazumeva stvaranjepozitivne atmosfere u uĉionici, stimulisanje pozitivnih emocija i saradnje, postavljanjeotvorenih pitanja koja postiĉu radoznalost i kreativnost, kao i obezbeđivanje uslova u kojima se deca ne boje greške i tuđeg procenjivanja. Uĉitelj daje poĉetni impuls, prati proces, usmerava decu da budu aktivna, da koriste svoje potencijale, i na kraju zaokružuje proces praveći zajedniĉku, celovitu sliku o svemu što je nauĉeno i iskušano ine zaboravlja da na prikladan sveĉan naĉin proslavi svaki uspeh koji su deca postigla.Pošto uloga uĉitelja nije fiksirana i propisana, ona od njega takođe zahteva, pored uobiĉajene kompetentnosti, i ĉitav niz kreativnih osobina:
otvorenost,
intuiciju,
igrovnost i
spremnost za promenu.
Nije na odmet naglasiti da uĉitelj treba da obezbedi i fiziĉke uslove u kojima deca imaju slobodu kretanja, kao i dovoljno kiseonika i sveže vode.Deĉja radost i zadovoljstvo koji se tokom iskustvenog uĉenja javljaju su najbolji putokazi uĉitelju u pripremi i organizaciji rada.“
Ovaj divan tekst, ceo možete pročitati ovde.
Uncategorized

Прошлост Србије

Гагина школица

Претходне школске године одржала сам угледни час у четвртом разреду из предмета Природа и друштво на тему Прошлост Србије. Оно у чему сам највише уживала је вишенедељни истраживачки рад мојих ученика. Деца су превазишла сва моја очекивања!

Србија кроз векове – припрема

Филмови  које сам користила за припремање овог часа:


Квизови које су ученици решавали по групама:

I група – Досељавање Словена

II група – Србија у доба Немањића

III група – Србија под турском влашћу

IV група – Први и Други српски устанак

V група – Први и Други светски рат

На часовима природе и друштва у четвртом разреду није довољно користити само један уџбеник. Када се обрађује овако захтевна област  пожељно је да се користи више извора. Мојим ученицима сам олакшала тако што сам  из неколико уџбеника различитих издавача извукла најбитније и сложила по већ поменутим временским периодима.

Лекција 1 – Досељавање Словена

Лекција 2 – Србија…

View original post 38 more words