Uncategorized

Разломци и речи

Zabavni park: MATLEND

РАЛОМЦИ  И  РЕЧИ

Час осмислиле и припремиле радни материјал: Јелена Воларов и Александра Мишић, наставнице математике у ОШ „ Ђорђе Крстић“ у Београду. Час је планиран за пети разред и то за прве часове обраде разломака јер припремљене активности помажу усвајању појма разломка.

Циљеви:

  1. Да  ученици усвоје појам разломка и примене  раније стечена знања о разломцима,тако што ће задате речи делити на једнаке делове од којих ће склапати нову  реч
  2. Да ученици развијају спретност у примени стечених знања у решавању нових задатака
  3. Да ученици развијају  међусобну сарадњу радећи у групи.

Материјал :

  1. Картице у боји за сваког ученика (Одштампати  ПРИЛОГ 1 на разнобојним папирима А4 формата.; одабрати онолико боја колико желите група у одељењу и водити рачуна о томе да у свакој групи буду 4 ученика; поделити сваки  ПРИЛОГ 1 на четири картице, тако да сваки ученик добије по једну картицу)
  2. Радни материјал за сваку групу (ПРИЛОГ 2 припремити…

View original post 482 more words