Ekologija

Ekologija vode – interaktivni sajt

vode inter.

 

Klik na sliku odvešče vas na interaktivni sajt o ekologiji vode. Ako imate internet u učionici sajt će vam pružiti  velike mogućnosti u radu sa decom.

 Prikazan je put vode od oblaka do ponovnog povratka u prirodu putem koji mi još uvek ne koristimo. Treba upoznati đake da se tako radi u savremenim društvima koja imaju razvijenu ekološku svest i značaju vode za današnjicu, jer su rezervoari pitke vode sve manji.

prim.

Hvala

Dejan Bošković

eTwinnig

eTwinning informativni dan

eTwinning_logo_normal_version-300x114

 

eTwinning

eTwinning je internet portal koji podržava virtuelnu saradnju i razmenu dobrih praksi i onlajn materijala između nastavnika i vaspitača širom Evrope. Saradnjom vaspitača, nastavnika i svih onih koji rade u školama i predškolskim ustanovama uspostavlja se i institucionalna saradnja tih ustanova, što olakšava dalju međunarodnu saradnju i u narednom koraku, konkurisanje za neke druge projekte.Otvaranjem naloga na ovom portalu nastavnici i vaspitači mogu da komuniciraju sa kolegama iz drugih evropskih država ili da pokrenu zajedničke onlajn projekte, koji nisu finansijski podržani, ali ne zahtevaju ni bilo kakvu administraciju. Trenutno preko 250.000 nastavnika iz više od 100.000 škola razmenjuje informacije putem ovog portala.

Portal eTwinning postao je dostupan školama i predškolskim ustanovama iz Srbije u januaru 2015. godine, a do tada je bio dostupan otvoreni deo portala putem kojeg su zainteresovani nastavnici mogli da se upoznaju s primerima projekata.
Ukoliko želite da Vas obaveštavamo o seminarima, obukama i radionicama u vezi sa portalom eTwinning, možete da se prijavite na našu mejling listu.

Izvor-http://erasmusplus.rs/evropske-mreze/etwinning/?langkl=lat

Agenda

20150212-eTwinningagenda


20150212_131652 20150212_100337 20150212_100324