Uncategorized

Promena paradigme obrazovanja – Put ka održivom znanju

Naučite da učite

Image

Savremeno društvo karakteriše nepredvidivo okruženje visoke složenosti, mnoštvo istovremenih događaja, suprotstavljeni ciljevi i dvosmislenost zadataka. Da bi odgovorili zahtevima savremenog društva, učenici, moraju da poseduju adekvatna znanja o korišćenju i evaluaciji stalno novih informacija. U kontekstu dinamike promena, potreba za obrazovanjem tipa just in time, podrazumeva obrazovanje u cilju ovladavanja potrebnim veštinama i informacijama za upotrebu novih radnih programa. Zato se nameće otvoreno pitanje: da li želimo obrazovanje koje će se prilagođavati društvenim promenama ili obrazovanje koje će samo inicirati promene?

Odgovor na ovo pitanje zahteva novu koncepciju obrazovanja – obrazovanje za moderno društvo. Tradicionalni modeli obrazovanja su razvijeni na pretpostavci reproduktivnog, statičkog i teorijskog pristupa, kao osnova za obrazovanje, pa se ova pretpostavka može naći u skoro svakom aspektu konvencionalnog obrazovanja. Takođe, stari principi na kojima počiva naš obrazovni sistem ne funkcionišu u savremenom društvu, pa su obrazovne institucije limitirane starim principima i pristupima u pogledu sveobuhvatnosti i…

View original post 251 more words

Sv Sava

Sveti Sava i đavo – I. Mandić

Sv Sava u narodnom predanju

 

Film o Sv Savi – ITHS

Sv Sava- Život Sv Save – Lj. Karađorđević

Beseda o Sv Savi

http://zelenaucionica.com/sveti-sava-legende/

http://zelenaucionica.com/sveti-sava-tematski-dan/

Sv Sava – Čarolija /pesma/
https://www.youtube/watch?v=1VX572HzdEM&list=RD1VX572HzdEM#t=2.com

Ko udara tako pozno

Priče o Savi- M. Bećković

Biografija Sv Save -M. Stojanović

Himna Sv Savi-Danica Krstić

https://word.office.live.com/wv/WordView.aspx?FBsrc=https%3A%2F%2Fwww.facebook.com%2Fattachments%2Ffile_preview.php%3Fid%3D546431168848529%26time%3D1453140905%26metadata&access_token=100003729587784%3AAVI4hlrGDiFphFQQAtjGg7986O5p4MYt4UFPiQ6nqCdUSg&title=SVETI+SAVA-+ISTORIJSKI+%C4%8CAS.doc

Učenici

Agresivnost dece – dečiji gnev /Nebojša Jovanović/

9ab213c8e11a8467117edb64ead21ff0

Da li je gnev loš?

Gnev je prirodna reakcija svih nas, pa tako i male dece. Postupanje prema dečijem gnevu je možda najteži deo roditeljstva i vaspitačkog posla. Mnogi roditelji i vaspitači na dečiji gnev reaguju na pogrešan i destruktivan način.

Kada dete postane ljuto, ono je prilično ograničeno u načinu ispoljavanja svog gneva. Ima samo dva izbora. Da ispolji gnev ponašanjem ili rečima. Oba načina otežavaju pravilno reagovanje roditeljima i vaspitačima. Oba načina su nepodnošljiva i neprihvatljiva. Šta vaspitač može da uradi?

Kao para iz lonca, i gnev mora nekako da izađe iz deteta. Niko, pa ni malo dete, ne može da potisne gnev i da ga stalno drži u sebi. To bi bila jedna od najštetnijih stvari na koje možemo da prisilimo malo dete. Ako detetu ne dozvolimo da ispolji gnev na neki način, ono mora da ga potiskuje sve dublje i dublje, što može da izazove destruktivne probleme kasnije u životu. Ako je dete kažnjeno zbog ispoljavanja gneva rečima ili ponašanjem, ono nema drugog izbora osim da potiskuje gnev i da ga zatvori u sebe. Kao posledica toga, dete nikada neće biti u stanju da se zrelo nosi sa gnevom. To je zamka kažnjavanja. Kažnjavanje nije način pomoću koga ćemo da naučimo decu kako da se nose sa gnevom.

Pasivno agresivno ponašanje

Suočeni sa dečijim gnevom, roditelji i vaspitači mogu da naprave još jednu grešku, da planu i istresu teret svog gneva na dete. Deca su bespomoćna pred roditeljskim gnevom. Kada roditelj viče na dete, on zatvara sve prirodne načine ispoljavanja gneva, i dete mora da ga potisne, pridodajući mu još i roditeljski gnev. Zbog čega je ovo toliko štetno?

Ako se previše potiskuje, gnev će se ispoljiti u obliku “Pasivno agresivnog ponašanja”. Pasivno agresivno ponašanje je, uglavnom, nesvesno (dete ne zna da se tako ponaša) i usmereno protiv autoriteta. To je nesvesna motivacija deteta da poljulja autoritet (naročito roditelja i vaspitača) radeći suprotne stavari od onih koje se očekuju od njega. Kada pasivno agresivne crte počnu da karakterišu dečije ponašanje, disciplinovanje postaje noćna mora. Pojavljuju se odugovlačenje, traćenje vremena, tvrdoglavost, namerna neefikasnost i zaboravnost, često dete počinje ponovo da piški ili kaki u gaće i sl. Nesvesni cilj takvog ponašanja je da uznemiri roditelje i druge osobe od autoriteta, i tako izazove gnev. Pasivno-agresivni načini ponašanja su indirektni, lukavi i štetni, a njima dete omalovažava sebe. Pošto je ovakvo ponašanje uglavnom nesvesno, dete i ne zna da ga koristi kao odbrambeno ponašanje. Roditelji su sami sebe saterali u ćošak. Što više kažnjavaju ovakva ponašanja, dete će ih sve više upražnjavati. Onda če doći škola, pa će loše ocene biti sredstvo za pasivno agresivno ponašanje i roditelji postaju bespomoćni i očajni. Šta ih tek čeka u pubertetu!? Pasivno agresivno ponašanje je preduslov i za drogiranje, pušenje, neprimereni seks, bežanje iz škole, nedisciplinu u školi… pa čak i za samoubistvo.

Pasivno agresivno ponašanje je veoma česta pojava. Zašto? Zato što mnogi ljudi ne razumeju gnev ili ne znaju šta sa njim. Osećaju da je gnev nekako pogrešan i grešan i a ga disciplinom treba „isterati“ iz deteta kao đavola. To je ozbiljna zabluda, jer je osećanje gneva normalno. Svaki čovek u životu oseti gnev, uključujući i Isusa (koji se razljutio na one koji su zloupotrebili hram). Kada se dete razgnevi, i vi ga udarite ili viknete na njega: „Prekini ili ću da te ošamarim“… šta njemu ostaje da uradi? Samo dve stvari: da nastavi da se ponaša neposlušno i da se „tako“ izražava, ili da vas posluša i prestane da se „tako“ izražava. Ako odabere ovu drugu opciju, gnev neće nestati, on će samo biti potisnut i ostaće nerešen u podsvesti, čekajući da kasnije bude izražen na nekog drugog (gde može) ili putem neprikladnog, pasivno agresivnog ponašanja.

Druga greška koju roditelji i vaspitači često čine u vezi sa potiskivanjem gneva je neumesna upotreba humora. Kad god situacija postane napeta, pogotovo ako se dete razgnevi, neki roditelji ga zadirkuju i pokušavaju da nametnu humor, ne bi li umanjili napetost. Šaljivost je, naravno, divna stvar u svakoj porodici. Ali, kad se stalno koristi da bi se izbeglo pravilno postupanje sa gnevom, dete jednostavno ne može da nauči kako da izađe na kraj sa gnevom. Pasivno agresivno ponašanje može lako da postane ukorenjeni, uobičajeni obrazac ponašanja i može da traje celog života.

Učenje zrelog vladanja gnevom

Prisiljavanje deteta da potisne gnev nije pravi put. Moramo ga naučiti kako da se, na adekvatan način, oslobađa gneva, kako da se nosi sa njim. Da bismo to mogli da naučimo decu, potrebo je da i mi sami umemo da se adekvanto nosimo sa vlastitim gnevom. Osećanje gneva nije samo po sebi ni dobro ni loše. Gnev je normalan, i svako živo biće ga oseća. Problem nije sam gnev, već upravljanje gnevom, i u tome mnogi greše. Potrebno je shvatiti da postoje različiti načini upravljanja gnevom i znati koji je najbolji. Počeli smo od najgoreg načina izlaženja na kraj sa gnevom, a to je pasivno agresivno ponašanje. Roditelji, ako vaše dete ili tinejdžer ispoljava svoj gnev verbalno, čak i ako je neprijatan u tome, to je mnogo bolje od pasivno agresivnog ponašanja. Jedna od najvažnijih lekcija odrastanja i sticanja zrelosti jeste izlaženje na kraj sa gnevom na primeren i zreo način. Deca će nastojati da nezrelo ispoljavaju gnev sve dok in neko ne pokaže drugačije. Ne možemo očekivati od deteta ili tinejdžera da gnev izražavaju automastki na najbolji i najzreliji način. Učenje zrelog savladavanje gneva ide postupno, i prolazi kroz određene korake:

Lestvica upravljanja gnevom:

Potpuno nekontrolisano ponašanje – Kad osoba ima napade besa, uništava imovinu ili je nasilna prema drugoj osobi (čak je i ovakvo ponašanje lakše ispraviti nego pasivno agresivno)

Verbalni izliv besa, ali bez fizičkog nasilja, ograničen na vikanje, vrištanje, psovanje. Gnev nije usmeren samo na osobu na koju smo ljuti, nego na bilo koga ko se nalazi u blizini.

Neprijatno verbalno izražavanje(glasno, dranje…) ali bez vređanja i psovanja… ali i dalje nije usmereno samo na onoga ko je izazivač, već na sve prisutne…

Neprijatno ispoljavanje (vikanjem, vrištanjem…) ali ograničavajući se na temu i osobu koja je izazvala.

Ispoljavanje na prijatan i razuman način, ako je moguće i to prema osobi koja je gnev izazvala.

Lestvica upravljanja gnevom napravljena je da bi se razumeli različiti koraci ili nivoi zrelosti u izražavanju gneva, i da bi se pomoglo vaspitačima da uvide da moraju da uče decu kako da, korak po korak, napreduju od jednog nivoa zrelosti do drugog.

Kako učiti dete da napreduje na lestvici kontrole gneva

Petnaest načina gnevnog ponašanja kombinuju se na različite načine na lestvici gneva. Primetićete da je ispoljavanje gneva prvenstveno negativno. Na lestvici su samo prva dva načina potpuno pozitivna. Prvo ću prikazati moguća ponašanja, pa onda, na lestvici gneva, njihove moguće kombinacije.

1. Ljubazno ponašanje

2. Traženje rešenja

3. Usmeravanje gneva na onoga ko ga je izazvao

4. Ostajanje pri prvoj žalbi (ne širenje na “sve i svašta”)

5. Logično i konstruktivno razmišljanje

6. Neprijatno i bučno ponašanje

7. Psovanje, vređanje

8. Usmeravanje gneva prema onima koji ga nisu izazvali

9. Izražavanje žalbi koje nisu direktno povezane

10. Bacanje predmeta

11. Uništavanje imovine

12. Verbalno zlostavljanje

13. Emoconalno destruktivno ponašanje

14. Fizičko zlostavljanje

15. Pasivno agresivno ponašanje

Pozitivno

1. Ljubazno ponašanje, traženje rešenja, usmeravanje gneva na onoga ko ga je izazvao, ostajanje pri prvoj žalbi, logično razmišljanje.

2. Ljubazno ponašanje, usmeravanje gneva na onoga ko ga je izazvao, ostajanje pri prvoj žalbi, logično razmišljanje.

Pozitivno i negativno

3. Usmeravanje gneva na onoga ko ga je izazvao, ostajanje pri prvoj žalbi, logično razmišljanje. Þ Neljubazno, bučno

4. Ostajanje pri prvoj žalbi, logično razmišljanje. Þ Neljubazno, bučno. Þ Usmeravanje gneva ka onima koji ga nisu izazvali

5. Usmeravanje gneva na onoga ko ga je izazvao, ostajanje pri prvoj žalbi, logično razmišljanje. Þ Neljubazno, bučno. Verbalno zlostavljanje.

6. Logično razmišljanje. Þ Neljubazno, bučno. Usmeravanje gneva ka onima koji ga nisu izazvali. Izražavanje nepovezanih žalbi.

Uglavnom negativno

7. Neljubazno, bučno ponašanje. Þ Usmeravanje gneva ka onima koji ga nisu izazvali. Þ Izražavanje nepovezanih žalbi. Þ Emocionalno destruktivno ponašanje

8. Neljubazno, bučno ponašanje. Þ Usmeravanje gneva ka onima koji ga nisu izazvali. Þ Izražavanje nepovezanih žalbi. Þ Verbalno zlostavljanje, Þ Emocionalno destruktivno ponašanje

9. Neljubazno, bučno ponašanje. Þ Psovanje, Þ Usmeravanje gneva ka onima koji ga nisu izazvali. Þ Izražavanje nepovezanih žalbi. Þ Verbalno zlostavljanje, Þ Emocionalno destruktivno ponašanje

10. USMERAVANJE GNEVA KA OSOBI KOJA GA JE IZAZVALA, Neljubazno, bučno ponašanje. Þ Psovanje, Þ Usmeravanje gneva ka onima koji ga nisu izazvali. Þ bacanje stvari, Þ Emocionalno destruktivno ponašanje

11. Neljubazno, bučno ponašanje. Þ Psovanje, Þ Usmeravanje gneva ka onima koji ga nisu izazvali. Þ bacanje stvari, Þ Emocionalno destruktivno ponašanje

Negativno

12. USMERAVANJE GNEVA KA ONIMA KOJI SU GA IZAZVALI. Neljubazno, bučno ponašanje. Þ Psovanje, Þ Uništavanje imovine Þ Verbalno zlostavljanje, Emocionalno destruktivno ponašanje

13. Neljubazno, bučno ponašanje. Þ Psovanje, Þ Usmeravanje gneva ka onima koji ga nisu izazvali. Þ Uništavanje imovine, Þ Verbalno zlostavljanje, Emocionalno destruktivno ponašanje

14. Neljubazno, bučno ponašanje. Þ Psovanje, Þ Usmeravanje gneva ka onima koji ga nisu izazvali. Þ Uništavanje imovine, Þ Verbalno zlostavljanje, Þ Fizičko zlostavljanje, Þ Emocionalno destruktivno ponašanje

15. Pasivno agresivno ponašanje

Prilikom učenje deteta u postupanju sa gnevom moramo se ponašati prijatno i odlučno. Prijatno znači sa ljubavlju i ljubazno, optimistično, uzdržavajući se od osuđivanja i usađivanja svojih strahova i briga u dete, a naročito sopstvenog gneva. Odlučno znači dosledno istrajavati na daljim očekivanjima vezanim za napredovanje detetove samokontrole na lestvici gneva. Odlučnost ne znači krutost i odsustvo tolerancije. Treba uzeti u obzir godine deteta, sposobnosti i stepen zrelosti.

Odnos ljubavi i discipline

Mnogi roditelji i vaspitači ne razumeju odnos između ljubavi i discipline i značenje discipline. Oni u mislima razdvajaju ljubav i disciplinu, kao da su to dve različite stvari. Disciplina i ljubav su nerazdvojne. Dete se mora osećati voljenim, i to je najvažniji deo disciplinovanja. To nikako nije sve, ali je najvažnije. Primena bihejviorističkih tehnika disciplinovanja, ako nije bazirana na bezuslovnoj ljubavi prema detetu, neće dati dobre rezultate. Disciplinovanje je neuporedivo lakše kada se dete oseća iskreno voljenim. Bazični oblici disciplinovanja koji se zasnivaju na ljubavi su:

Gledanje u oči (disciplinovanje kroz kontakt očima kroz koji pokazujemo ljubav i razumevanje)

Primereno dodirivanje, fizički kontakt (Poruka bliskosti, onda i onoliko koliko detetu prija i kada mu prija)

Usredsređeno aktivno slušanje (Dete mora biti sigurno da vaspitač razume ono što ono želi da kaže. Kada dete zna da vi razumete njegova osećanja i želje, mnogo je voljnije da pozitivno reaguje na disciplinu, naročito kada se ne slažete sa njim)

Kontrolisanje sopstvenih osećanja (Nekontrolisana osećanja u svakome pobuđuju nepoštovanje. Zašto da očekujemo suprotno od našeg supružnika ili deteta?

Moramo znati da se gnev teško kontroliše pod određenim uslovima. Neki od njih su:

Kada je osoba depresivna

Kada je osoba uplašena

Kada je psihički ili fizički iscrpljena

Kada njen duhovni život nije zdrav

Neka deca imaju prirodno više poteškoća u savladavanju gneva od druge dece. – bez obzira na tip roditeljstva koji su imala. Na primer deca sa izvesnim neurološkim problemima, sa ADHD strukturom… Deca sa ADHD su impulsivna u ispoljavanju svih osećanja, pa tako i gneva. Potrebno je dosta strpljenja, strukture i doslednosti u vaspitanju, uz pozitivan stav i adekvatno pokazivanje ljubavi, da bi se ovakva deca naučila adekvatnoj kontroli ispoljavanja osećanja gneva.

Zamka telesne kazne

Mnogi roditelji i vaspitači, iznervirani dečijim ispoljavanjem gneva, pribegavaju “batini iz raja”, telesnom kažnjavanju, kako bi isterali te “zle duhove” i razmaženost iz deteta.

Jedan od glavnih razloga zbog kojeg je upotreba fizičke kazne kao glavnog sredstva za kontrolisanje ponašanja opasna, jeste zato što drastično umanjuje osećanje odgovornosti. Dete se oseća poniženo, oseća nepravdu, što drastično umanjuje njegovo osećanje odgovornosti za ono što je učinilo i onemogućuje mu razvoj savesti.

Druga loša posledica fizičke kazne je poistovećivanje sa napadačem. To je, takođe, mehanizam za izbegavanje krivice. Dete se poistovećuje sa roditeljem koji ga kažnjava (staje na njegovu stranu), i smatra da je ispravno biti agresivan i kažnjavati. Ovaj mehanizam će, kad odraste, kažnjavano dete preneti u svoje roditeljstvo.

Čovek ne može da daje ono što nema. Da bismo naučili svoju decu da vole, moramo biti sposobni da ih volimo na način koji podstiče njihov razvoj. Da bismo ih naučili da adekvatno postupaju sa sopstvenim gnevom, moramo naučiti kako da mi kontrolišemo svoj gnev. Ne da ga potiskujemo, ili da ga ispoljavamo na pasivno agresivan način, već da ga ispoljavamo kontrolisano, konstruktivno, tražeći rešenje problema. I da ne zaboravimo: ljubav ide uvek ispred discipline.

– http://www.danas.rs/dodaci/psihologija/agresivnost_dece__deciji_gnev.62.html?news_id=174224

Uncategorized

Прилози и предлози

Српски лако

Већ годинама се срећем са истим проблемом – како помоћи деци да разликују прилоге и предлоге.  Непроменљиве речи, слични назив, а уз то има укупно 10 врста речи и све то треба помамтити.

Прилози – стоје уз глаголе (кад, где, како, зашто…)

Предлози – стоје ПРЕ именица и др. пром. речи (уз падеж)

Онда смо умешали и службе речи у реченици, па сам објашњавала ако је нека прилошка одредба састављена од једне речи то је прилог:

Идем сутра кући. ПОВ – кад? (1 реч – прилог)

Идем сутра у град. ПОМ – где (2 речи – предлог + именица или придев ис л)

НЕ!

Шта год смо покушавали није успевало!

Можда је најбоље решење дала колегиница Зорица Мишова, а ја га представила овако и додала причицу.

Видите, децо, реченица не постоји у српском језику без глагола. Е, сад, кажите ми без ћега не може да прође било какав ручак…

View original post 69 more words

Uncategorized

Обредне народне лирске песме

Српски лако

Сигурна сам да знате шта су Индијанци радили да би призвали кишу?

Па, наравно, играли су.

А шта су наши преци радили?

Не знате. 

У многим селима се и данас носи литија кроз село, обилазе запис (крст урезан у стари храст који чува село од временских непогода) и покушава да се умилостиве богови. Истовремено се пева. И касније кад је многобоштво замењено хришћанством, ови се обреди нису променили, само што се сада певало са жељом да се умилостиви један бог.

Песме које се певају приликом ових церемонија спадају у најстарије народне песме, јер потичу из древних времена и задржале су се скоро непромењене до данашњег дана.

Најједноставније речено, ове песме се певају сваком годишњем добу:

– коледарске и божићне – крај децембра и почетак јануар (испуњене добрим жељама за нови почетак)

Војевао бели Виде

ВОЈЕВАО БЕЛИ ВИДЕ, КОЛЕДО !
ТРИ ГОДИНЕ С КЛЕТИ ТУРЦИ
А ЧЕТИРИ С ЦРНИ УГРИ.
КАДЕ ВИДЕ…

View original post 377 more words

Uncategorized

Office Sway – једноставан, елегантан и још увек расте

уСавршени Нушић

Sway је нова Microsoft Office апликација која омогућава корисницима да, у било које време и на било ком уређају, забележе своје идеје, визуелизују их и поделе на друштвеним мрежама или са пријатељима.

Иако је Sway апликација која је у развоју, корисницима је пружена могућност да креирају атрактивне дигиталне записе и пошаљу информацију о утисцима Sway тиму (опција Feedback).

Начин рада при креирању бесконачног платна са основним визуелним елементима погледајте у видео-запису (на српском језику):

Sway је врло згодан за представљање резултата пројеката учења, рефлексију ученика на процес учења, промоцију идеја… Погледајте два примера:

OneNote прича о програмирању https://sway.com/D5tW7uWvyWNLVmrE

OneNote in eTextbook story – ICIE 2014, Paris-France: July 7-10th, 2014y https://sway.com/hBOgWmObsvtf6oxj

О филозофији аутора Sway-а прочитајте на http://blogs.office.com/2014/12/10/sway-philosophy/.

View original post

Uncategorized

Znakovi zlostavljanja dece – kompletan vodič

10259869_453868038084492_5109705028125099434_n

Seksualno zlostavljanje je nepristojno ponašanje dominantne, starije osobe koja prisiljava dete na seksualnu aktivnost. Danas, više od tri miliona američke dece žrtve su seksualnog zlostavljanja, a oko 300.000 dece zlostavlja se svake godine.

Zlostavljanje se može manifestovati u mnogim formama. Opseg ponašanja koje počinilac može da pokaže je veliki, i obuhvata senzualno ljubljenje, neprikladno dodirivanje ili milovanje genitalija, grudi ili zadnjice deteta, masturbaciju deteta, oralno-genitalni kontakt, genitalno-genitalni kontakt, penetraciju prstima i prostituisanje deteta. Seksualno zlostavljanje čini 9.2% svih oblika dečijeg zlostavljanja, nakon zanemarivanja, fizičkog zlostavljanja, i drugih nedefinisanih oblika zlostavljanja.

Žrtve

Deca i adolescenti svih rasa, kultura, i socio-ekonomskih statusa su podjednako u riziku od seksualne viktimizacije, međutim devojčice su češće seksualno zlostavljane od dečaka. Procenjuje se da će barem dve od svakih deset devojčica, i jedan od svakih deset dečaka, biti seksualno zlostavljani do svog 14. rođendana. Razmere se povećavaju kako se adolescenti bliže zrelom dobu – približno jedna od svake četiri devojčice, i jedan od svakih šest dečaka, postanu žrtve seksualnog zlostavljanja pre svog 18. rođendana. Ove brojke, međutim, ne moraju biti najtačnije usled činjenice da muškarci često ne prijavljuju seksualno zlostavljanje.

Počinioci

Više od 90% mladih žrtava seksualnog zlostavljanja poznaju svog zlostavljača, a 30% zlostavljača čine članovi porodice. U većini slučajeva, počinilac je muškarac, bez obzira na to da li je žrtva dečak ili devojčica. Žene su zlostavljači u 14% prijavljenih slučajeva zlostavljanja dečaka, i 6% slučajeva zlostavljanja devojčica.

Važno je napomenuti da odrasla osoba nije počinilac u svakom od slučajeva zlostavljanja dece. U skoro četvrtini prijavljenih slučajeva seksualnog zlostavljanja, počinilac je mlađi od 18 godina. Da bi se seksualni čin između dvoje maloletnika smatrao zlostavljanjem deteta, razlika između njih mora biti barem pet godina. Na primer, seksualni kontakt između 12-ogodišnjaka i 7-ogodišnjaka smatrao bi se zlostavljanjem deteta.

Opšte karakteristike zlostavljača dece uključuju i istoriju fizičkog zlostavljanja, učestalu zloupotrebu alkohola i droge, emocionalnu nestabilnost i, u nekim slučajevima, mentalne bolesti.

Znakovi upozorenja koji ukazuju na zlostavljanje deteta

Deci je teško da kompartmentalizuju stres, i imaju tendenciju da ga iskažu na druge načine koji mogu da označe mogućnost seksualnog zlostavljanja. Postoje dva različita tipa znakova upozorenja koje deca pokazuju, a na koje treba obratiti pažnju, kao i sumnjivo ponašanje zlostavljača.

 1. Počećemo sa fizičkim znakovima na detetu, jer oni mogu biti najočigledniji:
   • Trudnoća ili seksualno prenosiva bolest, naročito kod dece mlađe od 14. godina
   • Krv ili drugi tragovi na donjem vešu deteta
   • Teškoće pri hodanju ili sedenju
   • Neobični mirisi
   • Modrice ili kontinuirane povrede
   • Iznenadne promene u apetitu (ovo može dovesti do poremećaja ishrane)
 2. Dalje, odrasli treba da obrate pažnju na emocionalne, i znakove u ponašanju deteta:
   • Izlivi besa naizgled bez razloga
   • Ekstremne promene raspoloženja
   • Izjave da je on/ona seksualno zlostavljan/a
   • Neuobičajeno slab učinak u sportu ili školi
   • Iznenadno odbijanje da se presvuče za fizičko, ili učestvuje u fizičkim aktivnostima
   • Dete doživljava košmare, ili pokazuje ponašanje regresivno za svoj uzrast, poput sisanja palca ili noćnog mokrenja
   • Seksualno zlostavljanje druge dece, neuobičajeno seksualno i zavodljivo ponašanje prema vršnjacima
   • Preterana masturbacija
   • Povlačenje i izolovanje od vršnjaka
   • Dete govori da on/ona i odrasla osoba imaju tajnu
   • Dete pokazuje nelogičan strah od međuljudskih odnosa, i ostajanja nasamo sa određenim grupama ljudi, naročito sa muškarcima ili dečacima
   • Demonstrira bizarno, sofisticirano ili neuobičajeno seksualno znanje, ili ponašanje neprikladno za svoj uzrast
 3. Nije dete jedino koje može prikazati znakove zlostavljanja. Roditelji, staratelji i drugi odrasli u životu deteta mogu se takođe ponašati sumnjivo, i na taj način ukazati na mogućnost seksualnog zlostavljanja.
  Slede znakovi koje prikazuju počinioci:

  • On ili ona je preterano zaštitnički nastrojen prema detetu, ili značajno ograničava kontakt koji dete ima sa drugom decom i odraslima
  • On ili ona okleva da potraži medicinsku pomoć za povrede deteta, ili terapiju za problematično ponašanje. Ovo može da uključi i ekstremnu reakciju na dete koje pohađa bilo kakav oblik seksualnog obrazovanja u školi.
  • Nedostatak emocionalne povezanosti sa detetom, u kombinaciji sa prekomernom fizičkom naklonošću
  • On ili ona pravi seksualne opaske o detetu (čak i u šali)
  • On ili ona želi da spava u istom krevetu kao i dete
  • Kada je u prisustvu deteta, on ili ona je tajnovit i izoluje se sa detetom od svih ostalih
  • On ili ona je ljubomoran na druge članove porodice, ili ih kontroliše Dugoročni efekti i trajni uticaji

Ne pokazuju sve žrtve seksualnog zlostavljanja simptome zloupotrebe. Zapravo, oko 40% njih ne prikazuje znakove svoje viktimizacije. Međutim, kratkoročni i dugoročni fizički, emocionalni, bihejvioristički, i socijalni efekti mogu imati trajan uticaj na život deteta.

Kratkoročni efekti uključuju anksioznost od razdvajanja, posttraumatski stresni poremećaj (PTSP), depresiju, krivicu, konstantan strah, nisko samopoštovanje, krizu identiteta i poremećaje ishrane. Na duže staze, žrtve ovog tipa zlostavljanja mogu doživeti sve navedene simptome, kao i bolesti zavisnosti, destruktivno ponašanje, seksualne disfunkcije u zrelom dobu, kriminalne aktivnosti, samoubistvo, i probleme sa učenjem kasnije u životu.

Sprečavanje zlostavljanja

Naravno, ne postoji način da se osigurate da će Vaše dete uvek biti bezbedno, ali obrazovanje je najvažniji ključ za sprečavanje zlostavljanja deteta.

Komunikacija između Vas i Vašeg deteta uvek treba da bude otvorena. Učite dete o njegovim ili njenim delovima tela, i objasnite da nikome nije dozvoljeno da ih dodiruje po intimnim delovima tela. Detetu ovaj razgovor mora da bude prijatan, ne sme da bude osramoćeno, i potrudite se da razume da mora da Vam kaže za bilo kakav seksualni pristup.

Uzdržite se od upotrebe rečnika zbog kog bi se Vaše dete stidelo svog tela, i umesto toga ga naučite da poštuje svoje telo. Velika je verovatnoća da će zlostavljač koji dođe u kontakt sa detetom koje je samosvesno, samouvereno i poštuje svoje telo, odustati od pokušaja zlostavljanja, i tražiti novu žrtvu.

Mnogi roditelji greše koristeći strah da bi manipulisali emocijama deteta, i njegovim reakcijama na seksualne pristupe. Ovo može da izmeni njihovu percepciju stvarnog sveta, i spreči ih u stvaranju normalnih, zdravih odnosa. Umesto da plašite svoje dete, trebalo bi da ga upozorite na stvarne opasnosti, dok ga u isto vreme uveravate da veći deo sveta čine dobri ljudi.

Za NVO Atina text prevela Marija Pantelić

Text u originalu možete pronaći ovde:
http://www.signsofchildmolestation.com

Izvor – http://atina.org.rs/vest_znakovi_zlostavljanja.html

Srpski jezik IV

Činkvina

ČINKVINA

http://reciklaza.wikispaces.com/file/view/UPUTSTVO+ZA+PISANJE+%C4%8CINKVINE.pdf

PRAVILA ZA PISANJE ČINKVINA:
Činkvina je kratka pesma sastavljena od pet stihova.

1. stih: jedna reč – tema (imenica)  1

2. stih: dva prideva koja opisuju prvu riječ  2

3. stih: tri glagola  3

4. stih: četiri reči ( jednostavna rečenica) koje izražavaju osećaje prema temi  4

5. stih : jedna reč koja označava bit teme  1

http://os-akmiosica-donja-voca.skole.hr/?news_id=209

Činkvinu možemo primeniti na času kod obrade ili bilo kada. Potrebno je izabrati ključni pojam ili pojam koji je lako opisati. čak ili pojam iz nastavne jedinice koji deca sama odaberu. Mogu je raditi u paru, ili timski i li naravno samostalno. Bitno je upoznaju pravilo za pisanje činkvina.

na ovaj način učenici će lako ovladati novousvojenim pojmom a što je najbitnije potrebno je da pojam potpuno usvohe i shvate da bi odgovorili na zahtev da napišu činkvinu.

Činkvinu je zgodno raditi u trećem i četvrtoma razredu kada deca nauče sta su glagili, imenice, pridevi.

Kada malo bolje ovladaju tehnikom pisanja činkvina može se napraviti odeljenjsko takmičenje.

Ljubav
Slatka, Staklena
Skrivanje, Uzivanje, Iskrenost
Prestaje S Posljednjim Izdisajem
Mjesecina

Činkvina preuzeta sa http://www.kodzlaje.com/forum/viewthread.php?tid=524