PPD

Kretanje

2nut45k

Sve o
1. Kretanju tela,

2. Putanji

3. Kretanje proizvodi zvuk

4. Šta je to što pokreće