Uncategorized

Mihajlo Idvorski Pupin – put ka svetlosti

umetnost se dogadja u mom gradu

Animirano-dokumentarni film

„Mihajlo Idvorski Pupin – put ka svetlosti“

autora i producenta Save Sajka

biće ustupljen na besplatno korištenje

pupin-film

svima koji su zainteresovani da u školama ili ustanovama kulture organizuju njegove projekcije

u januaru i februaru 2015.

View original post 52 more words

MATEMATIKA, Uncategorized

Бројеви 6,7,8 и 9