IOP

Начин идентификације и рад са даровитим и талентованим ученицима

213c342c7e66

 

БУДИМО ОБАЗРИВИ

,, Неки учитељи идентификују само оне ученике који постижу пуно, редовно решавају домаће задатке и раде оно што се од њих очекује.“

identifikacijairadsadarovitomdecom-121109043956-phpapp02