Uncategorized

Клипови за наставата по природни науки

УЧИЛНИЦАТА НА ТАЊА

Преку овие интересни интерактивни клипови учениците сами доаѓаат до разни сознанија од областа на природните науки.

http://www.bbc.co.uk/schools/scienceclips/ages/5_6/science_5_6.shtml

View original post