Tekstovi

Kompetencije učenika za 21. vek

1925183_759227447451288_1502758113739894183_n

    U 21. veku kod učenika treba razvijati veštine i 8 ključnih kompetencija  za učenje tokom celog života:

                           -komunikacija na maternjem jeziku

                          – komunikacija na stranom jeziku

                          -matematička kompetencija i osnovne kompetencije u nauci i tehnologiji

                     -digitalna kompetencija,

                    -znanje o tome kako se uči,

                       -društvene i građanske kompetencije,

                  -preduzetništvo i smisao za inisijativu i

                    -kulturna svest i veština izražavanja

                                                                                         Skola_buducnosti_2_sa_koricom /PDF

Izvor/http://pilcasopis.wordpress.com/2014/06/09/%D0%BA%D0%BE%D0%BC%D0%BF%D0%B5%D1%82%D0%B5%D0%BD%D1%86%D0%B8%D1%98%D0%B5-%D1%83%D1%87%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%BA%D0%B0-%D0%B7%D0%B0-21-%D0%B2%D0%B5%D0%BA/