Tekstovi

ŠTA JE FUNKCIONALNA PISMENOST

1234533_294918680660292_9842764_nИзраз функционална писменост први помиње Греј 1956. године, али је у првих неколико деценија разматрања проблематике и дефинисања проблема функционалне писмености акценат био на прагматичном и економско-технолошким виђењу те синтагме. Крајем 80-их и почетком 90-их година нагласак се премешта на друштвене аспекте појма писмености. Британски теоретичар Брајан Стрит[2] први говори о различитим „праксама писмености“. Р. Кулић и И. Ђурић савремени концепт функционалне писмености дефинишу као концепт који подразумева знања, вештине и вредности које појединцу омогућавају контролу сопственог живота на квалитетан начин, обављање основних грађанских дужности и решавање различитих проблема на послу, у породици и у друштвеном животу уопште.[3] Као што има своје заговорнике, концепт функционалне писмености има и врло озбиљне критичаре који страхују над судбином образовања које се заснива на практичним, употребљивим знањима и вештинама које су потребне тржишту рада и економији. По њиховом мишљењу то није главна сврха образовања нити залог напретка. Знања по себи морају постојати и даље као категорија која: оплемењује и васпитава; преноси најбоље од свега што се сазнало, створило и десило у прошлости; успоставља временску конверзацију људске врсте; отвара ум за културне и научне хоризонте са којима се људи у животу не би сусрели на систематичан начин као што могу у школи… Један од критичара функционалне писмености, професор филозофије на Универзитету у Бакингему у Великој Британији Антони Охир (Antony O’ Hear) функционалну писменост сматра трендом и заступа тезу да образовање не би требало уопште посматрати као могућег чиниоца друштвене, економске или неке друге промене. У исти ранг моде он сврстава и критичко мишљење као вештину која се, тобоже, постиже функционализацијом знања. Антони Охир има врло логичан аргумент за то – не можете о нечему критички промишљати уколико о предмету мишљења немате широк спектар знања. А где ћемо га стећи ако се методе и технике традиционалне школе, као што је предавање, прогласе фактором ремећења или кочницом у стицању функционалне писмености? С тим у вези он помиње методе које предлажу заговорници функционалних знања и каже да често баш пажљиво вођене радионице спречавају критичко мишљење, јер се кроз планиране активности учесници воде ка жељеним исходима и пожељним и очекиваним мишљењима и вредностима. На предавању се то не може десити јер док слуша, ученик истовремено може да гради сопствени критички став о томе, и једино што недостаје јесу подстицаји и ситуације у којима или поводом којих ће га изнети. Чак ни обезбеђивање таквих ситуација у наставном процесу Охир не сматра потребним јер ће их сам живот обезбедити. Главни циљ образовања, истиче он, јесте уклањање незнања, а не опскрбљивање младих практичним вештинама којима ће они учинити нешто за себе, с неизвесним изгледима какве ће то последице имати за друштво, па и човечанство.[4]

http://obrazovneparadigme.pbworks.com/w/page/63596015/%D0%9A%D0%BE%D0%BD%D1%86%D0%B5%D0%BF%D1%82%D0%B8%20%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%B5%20%D0%BF%D0%B8%D1%81%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%B8

 

ПОДСТИЦАЊЕ РАЗВИЈАЊА ФУНКЦИОНАЛНИХ ЗНАЊА

Бити функционално писмен значи протумачити контекст у оквиру којега је неки податак дат, схватити и довести ствари у одређену везу, користити научено знање у различитим ситуацијама.

Podsticanje izgradnje funkcionalnog znanja

http://www.google.rs/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=2&ved=0CDMQFjAB&url=http%3A%2F%2Fwww.kreativnaskola.rs%2FPreuzimanje_Materijali%2FPodsticanje%2520izgradnje%2520funkcionalnog%2520znanja.docx&ei=ncxOU8vuHqmS7AbasoGAAg&usg=AFQjCNGxcNP374jEE9rxv9

 

 

Uncategorized

Палиндроми

Школа - мотив за најлепша дела!

Обожавам палиндроме!2

Израз палиндром долази из грчког језика – палин = натраг + дромос = пут – односно, „оно што тече уназад“. Наиме, палиндром је реч или фраза која се може читати с лева на десно и с десна на лево, а да јој се значење не промени. Тако на људскоме телу имамо чак три палиндрома – око, капак и кук.

ЗАШТО ПАЛИНДРОМ?
Историја палиндрома стара је више хиљада година. Писали су их у античкој Грчкој и Риму, а има података о појави палиндрома и пре античког времена. Иако се званично творцем палиндрома сматра грчки песник Сотад из Маронеје, нови примери указују на то да се први палиндроми јављају код Словена у преантичком периоду.
Палиндроме су писали клесари стећака у средњовековној Босни, Марко Марулић, српски писци и песници из 16. и 17. века, Захарије Орфелин, Христифор Жефаровић, писци и песници маниризма, П. П. Његош, Симо Матавуљ, Борислав Пекић, Милорад Павић…

View original post 192 more words

Uncategorized

Синоними, хомоними, антоними

Школа - мотив за најлепша дела!

СИНОНИМИ  су речи различитог облика, а истог или сличног значења.

* кућа: дом, стан, дворац, колиба…

* весео: срећан, радостан, ведар, расположен…

* смејати се: кикотати се, осмехивати, смешкати се…

Различит облик, а исто или слично значење могу имати: именице, придеви и глаголи.

АНТОНИМИ су речи супротног значења.

Именице:                                  Придеви:

младост – старост                   црно – бело
срећа – туга                           велики – мали
љубав – мржња                      весео – тужан
богатство – сиромаштво          леп – ружан
слога – неслога                       оштар – туп
тишина – бука

Глаголи:      …

View original post 209 more words