Uncategorized

Veznici – šta su veznici i kako se koriste u rečenicama

Veznici – šta su veznici i kako se koriste u rečenicama

  Evo male pomoći da savladate lekciju o veznicima. Saznaćete šta su veznici, kako se dele prema vrsti veze koju uspostavljaju, a kako prema morfološkom sastavu, šta su to veznički parovi, da li se u rečenici mogu koristiti dva veznika istog značenja i druge stvari koje vam mogu biti od koristi na prijemnom ispitu iz srpskog jezika. Primeri će Vam pomoći da lakše savladate gradivo.