Učenici

Стандарди постигнућа у делу општеобразовних предмета за крај средње школе

1560427_280115982140562_1233893648_n

Национални просветни савет усвојио je Опште стандарде постигнућа за крај општег средњег образовања и васпитања и средњег стручног образовања и васпитања у делу општеобразовних предмета.

BIOLOGIJA

FIZIKA

GEOGRAFIJA

HEMIJA

ISTORIJA

MATEMATIKA

MEDJUPREDMETNE KOMPETENCIJE

SRPSKI JEZIK I KNJIZEVNOST

STRANI JEZIK