Blogovi kolega

PORODIČNI BUKVAR -Milica Novković

KIŠOBRAN

VASPITANJEM BEZ KAZNE I BEZ NAGRADE DO SMANJENJA NASILJA U PORODICI,VRTIĆU ŠKOLI, DRUŠTVU, NAD PRIRODOM

ČOVEK SE RAĐA SA PET IZVORNIH EMOCIJA. (LJUTNJA, RADOST, BRIGA, TUGA I STRAH). SAVREMENA PORODICA,A POTOM CELO DRUŠTVO DANAS DRESIRAJU DECU SA PET SPOLJAŠNJIH, AUTORITARNIH, “PLIŠANIH“ VASPITNIH MODELA, (BLAGOM PRINUDOM, POZITIVNIM USLOVLJAVANJEM, PREZAŠTIĆIVANJEM, VERBALIZMOM I ZLOUPOTREBOM IMITATORSKOG OBLIKA UČENJA). OVIH PET MODELA SU UZROCI GOTOVO SVIH POSLEDICA SA KOJIMA SE ČOVEČANSTVO BEZUSPEŠNO BORI. SVE POSLEDICE SE MOGU PODVESTI SAMO POD JEDNU REČ: NASILJE, NASILJE I SAMO NASILJE U SVIM SFERAMA LIČNOG, PORODIČNOG I DRUŠTVENOG ŽIVOTA.

BLAGOM PRINUDOM, KAZNOM ODUZIMAMO DETETU ONO ČIME SMO MISLILI DA GA NAGRADIMO, POJAČAVAJUĆI LJUTNJU, KOJA NARASTA SVE DO GNEVA. DETE POSTAJE PRENAPETO. NAPETOST MOŽE BITI POTISNUTA, TADA UGROŽAVA JETRU I ŽUČ. POTISNUTA NAPETOST SE PRAZNI, AUTOAGRESIJOM, CIGARETOM, ALKOHOLOM DROGOM, MENTALNIM SEKSOM, SEKSOM BEZ LJUBAVI, VIŠESATNIM, SVAKODNEVNIM GLUVARENJEM NA ULICI I PRED VIRTUELNIM I AUDITIVNIM SADRŽAJIMA, ULASKOM U BOLESTI I BOLESTI ZAVISNOSTI, OTUĐENJEM OD PORODICE, DEPRESIJOM, SUICIDOM…

NAPETOST MOŽE BITI NASLOJENA, U VIDU AGRESIJE KOJA SE MANIFESTUJE PUTEM TUČE, AGRESIJE, UNIŠTAVANJA STVARI, PRIRODE, PUTEM KRIMINALA, UBIJANJA, PROSTITUCIJE. IAKO SU NAM ŠTAP I VERBALNA PRINUDA ZAKONOM ZABRANJENI, PLIŠANA DECA SAMO UZVRAĆAJU REALNIM NASILJEM, SVOJIM PLIŠANIM RODITELJIMA, VASPITAČIMA, SVOJIM VRŠANJACIMA, DRUŠTVU I PRIRODI, U CELINI.

POZITIVNIM USLOVLJAVANJEM, NEPRESTANIM UMETANJEM NAGRADE IZMEĐU DETETA I RADA, KOJI TREBA DETE DA OBAVI, POJAČAVAMO EMOCIJU RADOSTI, KOJA NA MENTALNOM NIVOU STVARA POHLEPU, A NA FIZIČKOM NIVOU UGROŽAVA, SRCE, TANKO CREVO I CEO KRVNI SISTEM. POHLEPNO DETE POSTAJE PRETERANO NEMIRNO, “HIPERAKTIVNO“, SVE RADI IZ INTERESA. TO JE PUT NA KOJEM NEMA UZRASTANJA LJUBAVI I DOBROTE. TO JE PUT NA KOJEM SE SA LAKOĆOM ULAZI U KRIMINAL I PROSTITUCIJU, KAO NAČIN ŽIVOTA, KOJI DONOSI TOLIKO ŽUĐENI NOVAC.

U JEDNOM MOMENTU RADOST I POHLEPA SPLAŠNJAVAJU, DETE NEPRESTANO OSEĆA DOSADU, SVE MU JE SMARANJE, POLAKO ALI SIGURNO UVIĐA BESMISAO TOG I SAMO TOG MATERIJALNOG SVETA, ULAZI U DEPRESIJU KOJA VODI I DO SUICIDA.

PREZAŠTIĆUJEMO DETE OD: RADA, RADEĆI UMESTO DETETA SVE ŠTO MOŽE SAMO DA URADI, NEGUJUĆI I PODSTIČUĆI LENJOST I PARAZITIZAM NOVIH GENERACIJA, JAČAJUĆI BRIGU, I BOLESTI ŽELUCA I SLEZINE;

OD REDA, DOPUŠTAJUĆI MU DA POSTANE I OSTANE DIKTATOR, KOJEM JE SVE DOZVOLJENO, STVARAJUĆI NEVASPITANO, TVRDOGLAVO I TEŠKO DETE;

OD ISTINE, DA SE ČOVEK RAĐA SA KLICAMA LJUBAVI I DOBROTE, SA POZITIVNIM POTENCIJALOM, A SVE SE TO MOŽE RAZVITI SAMO U ODSUSTVU AUTORITARNOSTI. PREZAŠTIĆUJEMO IH OD ISTINE DA JE SAMO ČOVEK VRHUNSKE SVESNOSTI ALFA I OMEGA TREĆEG MILENIJUMA. SAMO SA ČOVEKOM KOJI ISHARMONIZUJE MATERIJALNU I DUHOVNU SVEST ČOVEČANSTVO IMA ŠANSE DA OPSTANE. UMESTO ISTINE NAMEĆEMO IM LAŽ DA JE NOVAC VRHUNSKA VREDNOST, JEDINI SMISAO I CILJ ČOVEKOVOG ŽIVOTA, PODSTIČUĆI NESVESNOST U SVIM SFERAMA ŽIVOTA.

VERBALIZMOM,PRAZNIM REČIMA, KAKO NIJE LEPO BITI NASILAN, POHLEPAN, NESVESTAN, PROŽDRLJIV, LENJ, UZ NEPRESTANU UPOTREBU PRETHODNA TRI MODELA, STVARAMO LAŽLJIVO, TVRDOGLAVO, ZAVIDNO, BEZVOLJNO DETE, DETE KOJEM SU PLUĆA I DEBELO CREVO SKLONI OBOLJEVANJU.

OVA ČETIRI VASPITNA MODELA RODITELJI I VASPITAČI ZEMALJA U TRANZICIJI, SU POTPUNO NEKRITIČKI PRIHVATILI 90-TIH GODINA PROŠLOG VEKA. ZA SAMO DVADESET GODINA PRIMENE PLIŠANOG VASPITANJA, U KOMBINACIJI SA BATINOM, REALNOM PRINUDOM, PORODICA I DRUŠTVO SU UPALI U DUBOKU MARALNU I DUHOVNU KRIZU, KOJA INDUKUJE I MATERIJALNU I KRIZU EKOLOŠKE SVESTI I… OGROMNO NASILJE.

DETE PLIŠANE SVESTI PRIVLAČE NAJNEGATIVNIJI SADRŽAJI ELEKTRONSKIH I OSTALIH MEDIJA.

NASILNO, POHLEPNO, LENJO, NESVESNO, ZAVIDNO, OTUĐENO, NEVASPITANO DETE PRIVLAČE SADRŽAJI, AKCIJE, DRUŠTVO KOJE JE NJEMU SLIČNO. STRAH OD GUBITKA SVOJE IZVORNE SUŠTINE ENORMNO UVEĆAVA IZVORNI STRAH, RAZBOLJEVA BUBREGE, BEŠIKU, UVEĆAVA NAJTEŽE BOLESTI POPUT KANCERA.

APELI MALO POMAŽU. RECI DROGI, ALKOHOLU, CIGARETI „NE“, STVORIMO ŠKOLU BEZ NASILJA, KLIKNI BEZBEDNO, SMANJIMO NASILJE MEĐU POLOVIMA, OČISTIMO PLANETU, SMANJIMO PROIZVODNJU, BORIMO SE PROTIV SIROMAŠTVA, IZAĐIMO IZ EKONOMSKE KRIZE… SVE JE TO SAMO PUKO BAVLJENJE POSLEDICAMA.

REŠENJE?

OTKLONIMO PET PLIŠANIH VASPITNIH MODELA, ISPOŠTUJMO ZAKON O PORODICI, IZBACIVŠI FIZIČKU I VERBALNU PRISILU IZ VASPITANJA. DRESURI ČOVEKA JE DOŠAO KRAJ.
KONAČNO POČNIMO DA VAS-PITAVAMO, DA „PITAMO“ (HRANIMO) DECU LJUBAVLJU.

ŠTA JE STVARALAČKO VASPITANJE?

STVARALAČKO VASPITANJE JE EMOCIONALNI UTICAJ ČOVEKA NA ČOVEKA, U ODSUSTVU AUTORITARNOSTI, U ODSUSTVU PET PLIŠANIH VASPITNIH MODELA. DANAS JE TO OBLIK EMOCIONALNOG LEČENJA, U BUDUĆNOSTI ĆE TO BITI JEDINI OBLIK VASPITANJA.

KADA SE OSLOBODIMO PRINUDE BILO KOJE VRSTE, U ODNOSIMA U PORODICI, U ODNOSIMA IZMEĐU POLOVA, U ODNOSIMA NA RADNOM MESTU, TADA SE ISKRIVLJENE EMOCIJE VRAĆAJU SVOME IZVORU. USPOSTAVLJANJEM EMOCIONALNE HARMONIJE, USPOSTAVLJA SE HARMONIJA NA MENTALNOM I FIZIČKOM NIVOU. UM SE SPUŠTA U SRCE, A DOBROTA I LJUBAV POSTAJU “KON TROLORI“ ČOVEKA,KOJI ULAZI U PODRUČJE SLOBODE, KAKVU JE VEKOVIMA SANJAO ČOVEK. SVE POSLEDICE NESTAJU PRIRODNO I SPONTANO. SVESNOST UZRASTA U SVIM SFERAMA, POSEBNO U SFERI EKOLOGIJE. EKOLOŠKA SVEST NEMA POTREBU DA UNIŠTAVA PRIRODU. ZNANJE EKOLOGIJE NAS UČI KAKO DA SAČUVAMO PRIRODU, OD LJUDI KOJI NEMAJU STVARALAČKU, EKOLOŠKU SVEST.

SRDAČAN POZDRAV. MILICA NOVKOVIĆ, AUTOR “PORODIČNOG BUKVARA“ I PROGRAMA “VASPITANJEM BEZ KAZNE I BEZ NAGRADE DO SMANJENJA NASILJA U PORODICI I DRUŠTVU.“

http://www.porodicnibukvar.info/rs/index.php/bukvar
Ljubaznošću autora