Blogovi kolega

Da li ste čuli za “MURDER” tehniku učenja?

Слика

 

 

 

Ovu tehniku učenja predstavio je psiholog John R. Hayes u svojoj knjizi “The Complete Problem Solver“. Naziv je dobila prema početnim slovima riječi: Mood (raspoloženje), Understand (razumijevanje), Recall (podsjećanje), Digest (“varenje”), Expand (proširiti) i Review (provjera).

1. Mood – Kreirajte pozitivnu atmosferu

Vrlo je važno da napravite pozitivnu atmosferu u kojoj ćete učiti. Treba da odaberete odgovarajuće vrijeme za učenje, pogodno okruženje kao i da budete raspoloženi.

2. Understand – Učite s razumijevanjem

Kada nešto ne razumijete, prilikom učenja, bitno je da to označite i da se kasnije vratite na taj dio gradiva.

3. Recall – Podsjetite se pređenog gradiva

Nakon završetka svake cjeline, potrebno je da zastanete s učenjem i vlastitim riječima prepričate ono što ste naučili. Ovo je odlična strategija da otkrijete gdje “škripi” i da se fokusirate na te dijelove.

4. Digest – “Svarite” gradivo

Vratite se na dio gradiva koji ne razumijete i pokušajte da ga ponovo razjasnite. Ako u tome ne uspijete, potražite pomoć od nekog stručnjaka u toj oblasti ili od kolege s fakulteta.

5. Expand – Proširite svoje znanje

U petom koraku treba da postavite sebi tri pitanja koja se odnose na materijal koji učite:

  • Kada bi razgovarao s autorom rada, koje pitanje bi mu postavio i koju kritiku bi mu iznio?
  • Kako bi ovu materiju mogao primijeniti u drugim oblastima koje te interesuju?
  • Kako bi ove informacije mogao učiniti zanimljivim i razumljivim drugim studentima?

6. Review – Preispitajte dosadašnji rad

Ponovite materijal koji ste učili. Podsjetite se koje su vam strategije pomogle da razumijete ili zapamtite informacije. Primijenite te strategije u budućem učenju.

(STUDOMAT.ba)