Blogovi kolega

PONAŠANJA DECE NA RANOM UZRASTU KOJA MOGU POSTATI OZBILJAN PROBLEM

PONAŠANJA DECE NA RANOM UZRASTU KOJA MOGU POSTATI OZBILJAN PROBLEM

„Bolje sprečiti nego lečiti!“
Da ne bi došli do takve situacije ono što je najvažnije jeste preventivno delovanje. Više o tome, kao i o roditeljstvu, pokazateljima, uzrocma, faktorima koji doprinose, kao i o posledicama poremećaja ponašanja, u nekim od narednih blogova gde ćete moći pročitati o tome kako da prepoznate da li dete ima problem, koja ponašanja mogu da vam daju znak upozorenja, šta su asocijalna i antisocijalna ponašanja, problemske situacije adolescenata i slično.